‘Er moet 1,3 miljard euro naar politie, OM en rechters’

Foto: ANP

Het nieuwe kabinet moet structureel, dus jaarlijks, 1,3 miljard euro steken in de politie, het Openbaar Ministerie, de rechters, de reclassering en Slachtofferhulp. “Alleen dan kunnen onze organisaties goed verankerd zijn in de wijken, kan er in de gehele strafrechtketen efficiënt worden samengewerkt en kunnen wij ons bijvoorbeeld wapenen tegen cybercrime”.

Dat schrijven Gerrit van der Burg (voorzitter van het College van procureurs-generaal van het OM), Henk van Essen, korpschef van de Nationale Politie, Femke Halsema (voorzitter van de Regioburgemeesters), Frans Knüppe (deken van de Nederlandse Orde van Advocaten) en Henk Naves (voorzitter Raad voor de rechtspraak) in een brief aan de partijen die over de formatie onderhandelen.

Corona heeft de druk op de strafrechtketen nog eens extra opgevoerd. De briefschrijvers illustreren dat aan de hand van cijfers over de eerste vier maanden van dit jaar. Daarin maakte de politie 212.000 overuren, moest ze 1500 demonstraties begeleiden en deelde ze 95.000 corona-gerelateerde boetes uit. “Deze aantallen zijn voor de politie ongekend groot, maar werken ook door in de gehele strafrechtketen. De zogeheten avondklokrellen kostten de politie gedurende vier dagen 88.000 overuren; 13 weken lang was het OM bezig de daaruit voortvloeiende zaken aan te pakken wat leidde tot 15 extra politierechterzittingen; 150 zaken zijn door de rechter behandeld.”

Nu de coronacrisis grotendeels is bezworen, wijzen de ondertekenaars erop dat de kabinetsformatie nu helemaal in het teken staat van herstel. Maar daarbij mag “het fundament van onze moderne, beschaafde samenleving: de rechtsstaat” niet worden genegeerd. “Herstel van ons sociaal-maatschappelijke welzijn en van onze economie moet gestut worden door stabiele en goed onderhouden rechtsstatelijke instituties. Vertrouwen in de overheid begint met het waarborgen van de veiligheid van mensen, met het aanpakken van misstanden en strafbare feiten, met rechtszekerheid en rechtsbescherming en een open toegang tot de rechter en tot rechtsbijstand.”

De ondertekenaars stellen dat “in de komende kabinetsperiode alleen al voor de basisteams, specialistische opsporing en digitalisering zo’n 1500 politiemensen extra nodig zijn (tot 2030 nog eens 2800), 245 OM-medewerkers en 270 rechters. Daarbij is ook van belang dat straffen voortvarend ten uitvoer kunnen worden gelegd en organisaties als Reclassering Nederland en Slachtofferhulp Nederland voldoende zijn toegerust om hun belangrijke werk te doen.”

“Om de belofte van een eerlijke en rechtvaardige samenleving te realiseren is jaarlijks een bedrag van 1,3 miljard euro nodig. Hiermee kunnen de politie en de organisaties in de strafrechtketen noodzakelijk groot onderhoud doen.” De plannen daarvoor liggen al klaar, aldus de opstellers van de brief.