Artsen Collectief: “Gezonde kinderen vaccineren is onverantwoord”

Foto: Unsplash.com

Het Artsen Collectief is zeer bezorgd en ontstemd over het advies van de Gezondheidsraad die vandaag stelt om ‘het Covid-19-vaccin van BioNTech/Pfizer beschikbaar te stellen voor alle adolescenten van 12 tot en met 17 jaar die daarvan zelf gebruik wensen te maken’.

De ruim 1.500 medische professionals van het collectief stellen: “De overgrote meerderheid van kinderen en jongeren krijgt geen of slechts milde klachten, kinderen hebben nauwelijks aandeel in de verspreiding van het coronavirus. Als kinderen voor het eerst in de historie gevaccineerd worden ‘voor een ander’, dient de veiligheid op (middel)lange termijn onomstotelijk vast te staan. Die veiligheidsdata zijn er echter nog niet. Serieuze bijwerkingen worden echter steeds meer bekend, zoals hartspierziekten (myocarditis). We weten inmiddels dat de kans dat een jongere tot 17 jaar myocarditis krijgt na vaccinatie 13x groter is dan de kans op overlijden na een Covid-19-infectie. Andere eventuele ernstige bijwerkingen zijn nog onbekend.  Dat de Gezondheidsraad aan deze feiten en de ethiek voorbijgaat, is ongelooflijk. Het vaccineren van kinderen met vaccins die nog in een onderzoeksfase zijn, is onverantwoord.”

Het Artsen Collectief roept zowel de Tweede Kamer als demissionair minister De Jonge nadrukkelijk op geen overhaaste beslissing te maken. Op 14 juni jl. stuurde het collectief hierover al een brief aan de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De artsen en medisch professionals uitten daarin hun bezorgdheid omtrent het advies van de Gezondheidsraad om gezonde kinderen vanaf 12 jaar tegen corona te vaccineren: “Laten we geen gok nemen met onze kinderen”.

Ook schreven de medici meerdere artikelen over hun grote zorgen, onder andere in het NRC ‘Gebruik tieners niet als immunologisch schild’ en de Telegraaf ‘Gezonde tieners inenten is omgekeerde wereld’.

Dringend beroep

Naast de politiek, doet het Artsen Collectief een dringend beroep op (kinderrechten)organisaties om in verweer te komen tegen het vaccineren van gezonde kinderen. Ook doet het collectief een dringend beroep op huisartsen, artsen en ook ouders zich goed te informeren over de voor-/nadelen van vaccineren en de bijwerkingen die (inter)nationaal naar voren komen en hierover in gesprek te gaan met (hun) kinderen: “Kinderen hebben de afgelopen anderhalf jaar veel opgeofferd en onze jeugd is de toekomst. Zij hebben nog een heel leven voor zich. Risico’s door vaccinatie moeten we uitsluiten. Wij hebben de taak onze kinderen te beschermen en hun lichamelijke integriteit niet op te offeren voor volwassenen. Dat is de omgekeerde wereld.”