Krapte op arbeidsmarkt neemt verder toe

Foto: slightly_different

De spanning op de arbeidsmarkt is verder toegenomen, blijkt uit cijfers die het CBS publiceert. In het laatste kwartaal van 2021 stonden er 106 vacatures tegenover elke 100 werklozen, een kwartaal later is dat opgelopen tot 133 per 100. De toegenomen krapte is het resultaat van een aanhoudende groei van het aantal vacatures en een verdere daling van het aantal werklozen. Op zich geen slecht teken, maar veel sectoren zitten met de handen in het haar vanwege te weinig personeel. 

Eind maart van dit jaar stonden er zo’n 451 duizend vacatures open, 59 duizend meer dan aan het einde van het vierde kwartaal van 2021. Hiermee is de toename sterker dan in de twee kwartalen ervoor, en wordt het record van het vorige kwartaal (392 duizend) overtroffen. In de cijfers zijn zowel de voltijd als deeltijd banen meegenomen, om een zo’n compleet mogelijk beeld te kunnen schetsen. Ook de banen van mensen die tijdens de coronacrisis niet of minder konden werken, maar wel doorbetaald kregen, zijn meegeteld in de cijfers van het CBS.

Werknemers en zelfstandigen

Het aantal werknemersbanen steeg in 2022 met 102 duizend, hierdoor zijn er meer werknemersbanen dan ooit tevoren. De stijging ging gepaard met een getal van ruim 1,2 procent. Het aantal banen van zelfstandigen nam ook toe. In totaal groeide het aantal zelfstandigen dit jaar met met 26 duizend (1,1 procent) en kwam daarmee ook op het hoogste punt ooit bereikt. Inmiddels bestaat het arbeidsveld in Nederland voor twintig procent uit zelfstandige werknemers. Werknemers en zelfstandigen werkten in het vierde kwartaal van 2021 in totaal ongeveer 3,6 miljard uur. Het aantal langdurig werklozen, degenen die al een jaar of langer op zoek zijn naar werk, bedroeg 83 duizend in het eerste kwartaal van 2022. Een kwartaal eerder waren dat er 91 duizend. Hiermee is de langdurige werkloosheid sinds het eerste kwartaal van 2021 vrijwel voortdurend gedaald.

Corona-omslag

De werkloosheidcijfers bereikte dit jaar sinds de eerste kwartaalmeeting van het CBS in 2003 een laagterecord. In het eerste kwartaal van dit jaar waren er nog ruim 300 duizend mensen werkloos. Dat is 3,5 procent van de beroepsbevolking. Mede door toedoen van corona hebben veel mensen juist weer een baan gevonden, waar op voorhand veel banen leken te verdwijnen. In de jaren daarvoor was het eerder gebruikelijk dat veel werklozen middels gratis cv templates zichzelf moesten profileren om überhaupt een baan te kunnen bemachtigen. Nu lijken de rollen helemaal omgedraaid en heb je als werkzoekende de overhand ten opzichte van de zoekende werkgever.

Meer baanvinders

In totaal daalde het aantal werklozen met 32 duizend in het eerste kwartaal van 2022. De werkloosheid daalde onder andere doordat meer werklozen werk vonden dan er werkenden werkloos raakten. Hierdoor daalde de werkloosheid in het afgelopen kwartaal met 63 duizend. Aan de andere kant groeide de werkloosheid doordat het aantal mensen dat zonder direct resultaat op zoek ging naar werk, groter was dan het aantal mensen dat stopte met zoeken en/of niet beschikbaar was. Onderaan de streep was de instroom van mensen uit de niet-beroepsbevolking 31 duizend. Via sites zoals Lerensolliciteren.nl wisten meer mensen een baan in het werkveld te bemachtigen, omdat zij deels beter voorbereid zijn, deel doordat er veel mensen nodig zijn.