Typhoon doorbreekt taboe rond eenzaamheid onder jongeren met ‘Alleen In De Pauze’

Foto:

Met zijn nieuwe single ‘Alleen In De Pauze’ wil Typhoon het taboe rond eenzaamheid onder jongeren doorbreken. Hiphopmuzikant Glenn de Randamie heeft het nummer geschreven aan de hand van zijn eigen ervaringen en gesprekken met jongeren die zich vaak alleen, buitengesloten of geïsoleerd voelen. Hiermee wil hij een bijdrage leveren aan het doorbreken van het taboe rond eenzaamheid, een chronisch probleem onder 200.000 jongeren in Nederland. “Ik herken veel van de emoties van de jongeren uit mijn eigen jeugd.”

Het idee voor het nummer is ontstaan door de samenwerking tussen Typhoon, Join Us en T-Mobile. Stichting Join Us werd in 2018 opgericht door Jolanda van Gerwe om eenzaamheid onder jongeren aan te pakken en aan te kaarten. Dat wordt gedaan door jongeren van 12 tot 30 jaar samen te brengen én te helpen sociaal sterker te worden. “Het nummer van Typhoon is een muzikaal kunstwerk, omdat het precies verwoordt hoe jongeren zich kunnen voelen”, zegt Van Gerwe. “Het is bijzonder dat Typhoon en T-Mobile zich op deze manier inzetten en ons helpen om eenzaamheid onder jongeren aan te kaarten en aan te pakken.”

Aandacht voor eenzaamheid

Typhoon is sinds september 2021 ambassadeur van Join Us. “Door de gesprekken met de jongeren die zijn aangesloten bij Join Us moet ik vaak terugdenken aan mijn jeugd”, vertelt Glenn. “Ik heb zelf ervaren hoe moeilijk het is om goed met gevoelens van eenzaamheid om te gaan. Mijn muziek heeft mij een stem gegeven en zorgde ervoor dat ik zag dat ik niet de enige was. Helaas is het probleem nog steeds actueel en daarom vind ik het belangrijk dat er meer aandacht voor komt. Ik weet wat het doet als er juist wel over gesproken wordt. Met ‘Alleen In De Pauze’ wil ik jongeren in deze situatie een hart onder de riem steken, maar ook ouders en opvoeders bewust maken van deze problematiek en laten zien dat er partijen zijn, zoals Join Us, waar deze jongeren naartoe kunnen.”

Digitaal contact helpt: ik heb iemand

Uit recent onderzoek, uitgevoerd in opdracht van T-Mobile onder bijna 1000 jongeren, blijkt dat toegang tot de digitale wereld een rol speelt in het tegengaan van eenzaamheid. Digitaal contact kan jongeren helpen wanneer zij zich eenzaam voelen. Van de jongeren die zich vaak eenzaam voelen geeft bijna 82% aan dat zij zich beter voelen als anderen digitaal contact met hen zoeken. Bijna twee derde van de ondervraagden geeft aan dat hen dat zelfs opvrolijkt. Het onderzoek laat zien dat digitale redzaamheid versterken een belangrijk element is in het helpen van jongeren die zich vaak eenzaam voelen. “Weten dat je iemand hebt die aan je denkt, vermindert op dat moment voor veel jongeren het gevoel van eenzaamheid”, weet Jolanda van Join Us. “Maar er is meer voor nodig om hun eenzaamheid te doorbreken.”

Offline en online ontmoetingen

“Join Us helpt jongeren die zich chronisch eenzaam voelen door het organiseren van online en offline ontmoetingen”, stelt Tisha van Lammeren, CCO T-Mobile en ambassadeur van het programma Digitale Inclusie. “Binnen T-Mobile willen wij dat iedereen, echt iedereen, kan participeren in de maatschappij. Onze technologie levert daarin een belangrijke bijdrage. Daarom steunen wij met woorden en daden Join Us. Dit nummer draagt bij aan de bekendheid van de stichting. Zo willen we nog meer jongeren laten participeren in de maatschappij.” T-Mobile is sinds 2021 maatschappelijk partner van Join Us. Tisha: “We vinden het belangrijk dat we een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen.” Voor deze jongeren gaat het naast de verbinding in de online wereld, ook om verbinding in de offline wereld. “Door het nummer ‘Alleen In De Pauze’ van Typhoon samen te lanceren bundelen we onze krachten en laten we deze jongeren zien dat Join Us ze kan helpen.”

Het nummer is hier te beluisteren. De videoclip van ‘Alleen In De Pauze’ wordt op 8 juni gelanceerd. Er is ook een podcastserie beschikbaar over het onderwerp via www.t-mobile.nl/ikhebiemand

TMNL_CC_Join_Us_Our-Song_S_100 (1)