Verbijstering en onbegrip bij Ongehoord Nederland om sanctie NPO

Foto: ANP

Ongehoord Nederland (ON!) heeft met verbijstering en onbegrip kennisgenomen van het voornemen van de NPO om de omroep een tweede sanctie op te leggen. In een geschreven verklaring op de website noemt ON! de voorgenomen sanctie “een directe aanval op de persvrijheid in Nederland en de mogelijke doodsteek voor onze omroep”.

De omroep vindt de uitleg die het NPO-bestuur bij de tweede sanctie geeft “onzorgvuldig, lichtvaardig en overijld”. De toelichting zou volgens voorzitter Arnold Karskens ook getuigen van vooringenomenheid jegens de politieke koers die ON! vaart.

Bij deze eventuele tweede sanctie gaat het nog om een voorgenomen besluit. ON! krijgt de mogelijkheid om binnen veertien dagen met een reactie te komen. Vervolgens besluit de NPO of de sanctie daadwerkelijk aan ON! wordt opgelegd en, zo ja, wat de hoogte van het bedrag zal zijn.

ON! kan zich niet vinden in de kritiek dat de omroep zich onvoldoende bereid heeft getoond om samen te werken “ten behoeve van de landelijke publieke mediadienst”. “ON! heeft zich vanaf het begin altijd collegiaal en samenwerkend opgesteld en zal dat ook blijven doen”, zegt Karskens.

Presentator Raisa Blommestijn van het tv-programma Ongehoord Nieuws reageerde op Twitter ook op het voornemen van de NPO: “Dit is de zoveelste directe bedreiging van de persvrijheid en een duidelijk politiek gemotiveerde aanval op een oppositiegeluid én de vrijheid van meningsuiting. Een democratie onwaardig.”

Aanleiding voor het voornemen om een nieuwe sanctie op te leggen is een uitzending van half september van Ongehoord Nieuws. De omroep kwam toen onder vuur te liggen vanwege een item waarin zonder context filmpjes werden getoond van zwarte mensen die witte mensen in elkaar slaan. Het item leverde een recordaantal van bijna 1700 klachten op bij de ombudsman van de NPO.

In juli legde de NPO de omroep al een sanctie op. Dat besluit werd genomen na de komst van een rapport van de ombudsman. Deze stelde klagers in het gelijk die vonden dat ON! soms te eenzijdige gasten uitnodigt en onvoldoende kritische vragen stelt. Het was de allereerste keer dat de NPO in een zaak als deze een financiële sanctie oplegde aan een omroep. ON! tekende bezwaar aan tegen die sanctie. De bezwaarprocedure loopt nog.