Natuur & Milieu: waterkwaliteit kleine wateren blijft onder druk

Foto: ANP

De kwaliteit van het water in kleine wateren, zoals sloten, vennen en grachten, is nog steeds niet goed. Dat meldt Stichting Natuur & Milieu op basis van het landelijk burgeronderzoek Vang de Watermonsters, waarbij in 1680 wateren metingen zijn gedaan. 80 procent van de wateren scoort onvoldoende, aldus Natuur & Milieu.

Het onderzoek is voor de vierde keer uitgevoerd. Het beeld dat eruit naar voren kwam, is vergelijkbaar met de resultaten in de afgelopen drie jaar. Zogenoemd validatieonderzoek door het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) bevestigt de tegenvallende resultaten. Deze organisatie concludeert dat “de kwaliteit van de Nederlandse oppervlaktewateren inmiddels langdurig onder druk staat”.

Volgens NIOO-KNAW krijgen planten en dieren in en rond het water door de aanhoudende slechte water- en oeverkwaliteit geen gelegenheid te herstellen. Het ecologische systeem wordt mogelijk verstoord door bestrijdingsmiddelen, microvervuilers zoals microplastics, medicijn- en drugsresten en onbekende stoffen. Ook moet er volgens de organisatie gekeken worden naar “het beheer van de wateren zoals het schonen van sloten of maaien van opkomende planten”.

Natuur & Milieu wil dat de problemen sneller worden aangepakt. “Wij pleiten voor het slim combineren van oplossingen, die tegelijkertijd stikstof en CO2-uitstoot verminderen, waterkwaliteit verbeteren en bijdragen aan natuurherstel”, aldus Rob van Tilburg, directeur Programma’s.

Aan de vierde editie van het burgeronderzoek deden bijna 4000 mensen mee door een sloot of ander water te nomineren voor onderzoek. Een groep van 425 burgerwetenschappers deed, na instructies van NIOO-KNAW, metingen. Professionele onderzoekers analyseerden de resultaten en deden op 135 plekken een zogenoemde validatiemeting.

Het onderzoek is een initiatief van onder meer Natuur & Mileu, ASN Bank en zes waterschappen.