Harbers komt met CO2-plafond luchtvaart als ‘stok achter de deur’

Foto: ANP

Er komt een plafond voor de hoeveelheid CO2 die vliegtuigen die vertrekken vanaf Nederlandse luchthavens mogen uitstoten. Het plafond wordt vastgesteld per luchthaven en moet ervoor zorgen dat de luchtvaart zijn CO2-doelen haalt, meldt minister Mark Harbers (Infrastructuur). De klimaatdoelen voor deze sector liggen namelijk nog niet vast in de klimaatwet.

Het CO2-plafond moet zorgen dat er wel doelen in de wet komen. Maar de afspraken die met de sector zijn gemaakt, moeten al tot CO2-vermindering leiden. “Als ze zich aan de afspraken houden, dan hebben ze geen last van het plafond”, zegt Harbers. “Als het trager gaat dan loop je vroeg of laat tegen het plafond aan.” Hij spreekt van een “stok achter de deur”.

Het plafond gaat gelden voor “uit Nederland vertrekkende, internationale vluchten”. Het maximumaantal tonnen CO2 wordt per luchthaven vastgesteld, voor meerdere jaren. Dat bleek de enige uitvoerbare variant.

Betrokken partijen mogen meepraten over de uitwerking van het plafond. Zo ook oud-PvdA-leider Lodewijk Asscher, voorzitter van de Duurzame Luchtvaarttafel. Aan die tafel is de “borging om te zorgen dat we de afspraken nakomen” in de vorm van het plafond ook tot stand gekomen, zegt Harbers.

De Nederlandse luchtvaart is ongeveer verantwoordelijk voor 4,5 procent van de CO2 die vrijkomt door de Nederlandse economie. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hangt dat sterk samen met het aantal starts en landingen. Maar waar linkse partijen willen dat de luchtvaart gaat krimpen, verzetten luchtvaartmaatschappijen zich hier juist tegen. Zij zeggen ook CO2 en geluidsoverlast te kunnen verminderen zonder een afname in het aantal vliegbewegingen. Ook Schiphol zelf wil op den duur weer groeien.