Nog meer uitstel Lelystad Airport: besluit is aan volgend kabinet

Foto: ANP

Het besluit om Lelystad Airport al dan niet te openen voor vakantievluchten wordt nog verder op de lange baan geschoven. De Tweede Kamer heeft het onderwerp controversieel verklaard, wat inhoudt dat er geen besluiten meer over worden genomen door dit kabinet. Minister Mark Harbers had waarschijnlijk volgend jaar een besluit willen nemen.

Na de vorige kabinetsval in 2021 werd een besluit over de opening van de luchthaven ook al uitgesteld door de Tweede Kamer. Het vliegveld moet druk van vakantievluchten wegnemen van Schiphol, maar daar is politiek gezien nog veel onenigheid over.

Onder meer de natuurvergunning is een probleem en ook overlast door de lage aanvliegroutes staat veel partijen tegen. Al sinds 2008 wordt gesproken over het uitbreiden van Lelystad Airport, zodat ook vakantieaanbieders vanaf de luchthaven kunnen vliegen.

Tijdens de Kamervergadering van de commissie voor Infrastructuur werd ook besloten om de omvorming van ProRail naar een zelfstandig bestuursorgaan te pauzeren. Verder zijn ook de onderwerpen geurhinder, de natuurvergunning voor Schiphol en de luchtruimherziening controversieel verklaard.