Ondernemers roepen kabinet op juiste maatregelen te nemen

Foto: ANP

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het goed om te zien dat het demissionaire kabinet in zijn prinsjesdagplannen de lasten voor ondernemers niet zwaar verhoogt. Daarbij wijzen ze op de ondernemers van wie de winstgevendheid onder druk staat. Wel is het volgens de organisaties belangrijk de juiste maatregelen te nemen. “Het opnieuw stevig verhogen van onder andere het minimumloon klinkt sympathiek, maar mensen houden daar relatief weinig van over.”

De ondernemersorganisaties zijn bezorgd dat (meer) werken steeds minder loont. Daar zou de energie van een nieuw kabinet met name naar uit moeten gaan, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. Het verder verhogen van het minimumloon hoort niet bij de oplossingen. Dat zou volgens de organisaties het mkb en kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt kunnen schaden.

Voorzitter van VNO-NCW Ingrid Thijssen vindt het terecht dat het centrale thema in Den Haag momenteel bestaanszekerheid is. Maar zij merkt dat “een van de belangrijkste motoren om uit armoede te komen”, niet werkt. En dat is meer werken vanuit deeltijd of aan het werk gaan vanuit een uitkering. Dat werken loont niet, stelt Thijssen. “Bovendien is er geen bestaanszekerheid als ons land onvoldoende verdienvermogen heeft. Politici zien bedrijvigheid als een gegeven. Alsof onze economie niet kapot kan. Dat kan wel. We kunnen de lonen, de lasten en de hoeveelheid regels voor bedrijven niet oneindig blijven verhogen.”

Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, vindt dat de focus in politiek Den Haag moet liggen op “eerlijk verdienen” in plaats van “eerlijk verdelen”. “Zo moeten we nu eens echt aan de slag om ervoor te zorgen dat werken en méér werken altijd en beter loont. Dat is het beste recept tegen armoede”, stelt Vonhof. “Voor veel ondernemers is het verder teleurstellend dat de mkb-winstvrijstelling komend jaar wordt versoberd, terwijl alle kosten al stijgen en de winsten in het mkb onder druk staan.”

VNO-NCW ziet de mogelijke daling van de broeikasgasuitstoot in Nederland, die wordt genoemd in de prinsjesdagstukken, verder nog als “een mooi lichtpunt”. Daardoor komt het klimaatdoel van 55 procent reductie voor het eerst in zicht. “Een belangrijke mijlpaal op weg naar het halen van de doelen van Parijs”, aldus VNO-NCW. De organisatie merkt wel op dat er nog “stevige actie en onconventionele maatregelen” nodig zijn om praktische problemen voor ondernemers op te lossen, bijvoorbeeld de aansluitingen op het overvolle stroomnet.