Ministerie wijt situatie asielopvang Ter Apel aan hoge instroom

Foto: ANP

De slechte leefomstandigheden in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zijn een indirect gevolg van de hoge instroom. Dat laat een woordvoerster van het ministerie van Justitie en Veiligheid weten naar aanleiding van een waarschuwing van twee rijksinspecties, die de situatie “uiterst kritisch” noemen.

“We beseffen dat de druk op Ter Apel onverminderd hoog is”, aldus de zegsvrouw. Het ministerie zegt doorlopend in overleg te zijn met gemeenten, provincies en het COA om voldoende opvangplekken voor asielzoekers te regelen. Maar: “met de huidige, hoge instroom is dat een uitdaging.”

Cijfers over de asielinstroom die het ministerie wekelijks verstrekt laten tot nu toe dit jaar geen grote toename zien ten opzichte van vorig jaar. Wel is de laatste weken een piek te zien. De inspecties Justitie en Veiligheid en Gezondheidszorg en Jeugd vinden dat het COA juist ruimte moet hebben om met dat soort pieken om te gaan.

De inspecties wijzen er ook op dat juist de doorstroming naar gewone opvangcentra en daarna naar reguliere huisvesting een aanhoudend probleem is. “Het aantal statushouders dat niet kan uitstromen en daarmee opvangplekken bezet houdt, is ten opzichte van vorig jaar toegenomen”, schrijven zij.

Verantwoordelijk VVD-staatssecretaris Eric van der Burg, die momenteel wegens ziekte vervangen wordt door zijn partijgenoot Christoph van der Maat, deed de afgelopen tijd meerdere oproepen aan gemeenten om meer asielzoekers op te vangen. Daarbij vroeg hij ook aandacht voor de circa 16.000 statushouders die nu nog in opvangcentra zitten.