VluchtelingenWerk: aanpak overlastgevende asielzoeker gaat te ver

Foto: ANP

VluchtelingenWerk Nederland vindt dat de aanpak van overlastgevende asielzoekers, waarover NRC zaterdag berichtte, veel te ver gaat. “Als het om asielzoekers gaat, schuren het beleid en de uitvoering al langer tegen de grenzen van wat de wet toelaat. Er is iets goed mis als alle alarmbellen van de politie, het OM en ambtenaren genegeerd zijn. Een beetje rechtsstatelijk bestaat niet. Toch lijken grondwettelijke bezwaren hier zonder scrupules te zijn weggewuifd. Dat is ernstig.”

In het NRC-artikel wordt gesteld dat een vertrouweling van minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid ambtenaren onder druk zet om mee te werken aan een aanpak voor overlastgevers. Volgens onderzoek van de krant werd bewust vaag gelaten wat overlast is, zodat zoveel mogelijk asielzoekers kunnen worden aangepakt. De politietop weigerde medewerking om risico’s op etnisch profileren.

“De grote overlast van een handjevol asielzoekers ondermijnt het draagvlak voor de opvang van haast alle andere asielzoekers, die daar niets mee te maken hebben en er ten onrechte op aangekeken worden. Van de minister en staatssecretaris mag worden verwacht dat zij dit onderscheid ook zien en maken. Maar het onderzoek van NRC laat een heel ander beeld zien: een doorgeschoten aanpak die geen onderscheid meer lijkt te maken. En de rechtsstaat met voeten treedt”, aldus VluchtelingenWerk.

Ook de Vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland (VAJN) is niet tegen het aanpakken van overlastgevende asielzoekers, zegt voorzitter Wil Eikelboom. “Het gaat om een kleine minderheid die draagvlak voor asielopvang aantast en overigens ook veel overlast veroorzaakt voor andere asielzoekers. Deze maatregelen gaan echter veel te ver en we zijn geschokt te lezen dat er door de minister bewust wordt aangestuurd op etnisch profileren en discriminatie in de rechtsvervolging. Dat heeft overigens ook tot gevolg dat het aandeel van asielzoekers in criminaliteitsstatistieken oneigenlijk wordt opgekrikt”, aldus Eikelboom.

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid spreekt tegen dat het zich actief heeft bemoeid met de werkinstructie van het OM om tegen relatief kleine vergrijpen sneller en harder op te treden als het gaat om asielzoekers. Discriminatie is nooit het doel geweest, aldus de zegsman.

Het departement geeft wel toe dat de onderhandse inhuur van een beveiligingsbedrijf niet voldeed aan Europese regels. Daarvoor is gekozen omdat sprake zou zijn geweest van “dwingende spoed”.