Partijen geven lezen, schrijven en rekenen ‘absolute prioriteit’

Foto: ANP

Het lesaanbod op scholen moet zich weer gaan toespitsen op de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen. Dat staat in het akkoord op hoofdlijnen van PVV, VVD, BBB en NSC. In het hoger onderwijs moet de Nederlandse taalvaardigheid een kerntaak worden.

Seksuele voorlichting moet “neutraal” worden en “beter toegesneden op de leeftijd van leerlingen”, vooral in het basisonderwijs. Verder moeten er meer mannelijke leerkrachten voor de klas komen.

Deze beloftes gaan niet samen met extra uitgaven in basis- en voortgezet onderwijs. De vier partijen bezuinigen wel 200 miljoen euro op twee subsidieregelingen voor het onderwijs.