UM onderzoekt contacten met conflictgebieden

Foto: ANP

De Universiteit Maastricht (UM) stelt onderzoek in naar instellingen in gebieden waar een grootschalig conflict is, en waarmee de universiteit samenwerkt. De UM gaat een inschatting maken of en zo ja, in welke mate, deze instellingen betrokken zijn bij schendingen van fundamentele mensenrechten. Dat liet de UM vrijdag weten.

Het college van Bestuur (CvB) van de UM besloot hiertoe na overleg met de faculteitshoofden (decanen) en de Universiteitsraad, een adviesorgaan van gekozen studenten en docenten. De UM erkent dat de besluitvorming hierover voor sommigen te lang duurde. Er gingen acties en een bezetting door pro-Palestijnse studenten aan vooraf. “We hebben begrip voor het ongeduld en de frustraties die daarover geuit zijn”, aldus het college van bestuur vrijdag in een verklaring. “Anderzijds zijn we ervan overtuigd dat juist het doorlopen van dit proces een duurzamer resultaat oplevert.”

Volgens een woordvoerder van de UM gaat de universiteit in gesprek met instellingen in het conflictgebied in het Midden-Oosten, waarmee de UM een bestuurlijke samenwerking heeft. “In de tussentijd zet de UM de status quo van die samenwerking on hold: er worden geen nieuwe initiatieven tot samenwerking gestart”, aldus de woordvoerder. “Samenwerking tussen individuele wetenschappers gaan gewoon door.”

Op korte termijn wordt gewerkt aan het opstellen van een mensenrechtentoets. Die moet de UM helpen een evaluatie te doen van de mogelijke bijdrage van samenwerkingspartners bij schendingen van fundamentele mensenrechten, aldus de woordvoerder. “Tijdens het bevriezen (on hold zetten van de bestaande samenwerking) gaat de UM dus wel al de dialoog aan. Juist door een dialoog met instellingen met wie de UM een bestuurlijke samenwerking heeft, kan de relatie goed beoordeeld worden en bepaald worden of de samenwerking kan worden voortgezet en eventueel uitgebreid.”

De UM gaat minder ver dan de eisen van de activistische studenten. Zij wilden dat de UM direct alle banden met Israëlische instellingen verbrak. De afgelopen twee weken voerden studenten hiervoor actie.