Minister dreigt met ingrijpen bij TU Delft om sociale veiligheid

Foto: ANP

Onderwijsminister Eppo Bruins dreigt met ingrijpen bij de TU Delft, omdat hij grote zorgen heeft over de sociale onveiligheid. Na signalen hierover heeft de universiteit een herstelplan opgesteld in mei. Maar de inspectie heeft na het lezen van dit plan “weinig vertrouwen” dat de “situatie van wanbeheer” zal worden hersteld. De minister dreigt met ingrijpen als de universiteit het plan niet verbetert, schrijft hij in een Kamerbrief.

Het College van Bestuur heeft het ‘actieplan’ over sociale veiligheid geschreven na een hard oordeel van de Inspectie van het Onderwijs in maart. Die maakte onder meer melding van “seksueel getinte opmerkingen, ongewenste intimiteiten, pesten, intimidatie en racisme”. Bijna altijd waren het mensen in hogere posities, zoals hoogleraren en managers, die zich hier schuldig aan zouden maken.

Het herstelplan is volgens de inspectie een verzameling doelstellingen, zonder duidelijk uitgewerkte acties. De inspectie geeft TU Delft de opdracht om het plan concreter te maken en elke drie maanden te rapporteren over de voortgang. “Ik ga ervan uit dat zij deze voortvarend oppakt”, schrijft de minister.

De minister wijst in zijn brief nadrukkelijk op zijn bevoegdheid om de Raad van Toezicht aanwijzingen te geven. Daarmee kan hij de universiteit de dwingende opdracht geven om maatregelen te nemen om de sociale veiligheid en de zorg voor het personeel te herstellen. Of hij deze bevoegdheid inzet, hangt behalve van de verbeteringen in het actieplan ook af van “de getoonde zelfreflectie” en de vervolggesprekken met de raad.