Drentse coalitie wil wolvenvrije regio

Foto: ANP

Drenthe wil in de Europese Unie gaan pleiten voor het aanwijzen van een wolvenvrije regio in de provincie. De partijen BBB, PvdA, VVD en CDA hebben dat afgesproken in het coalitieakkoord, dat donderdag is gepresenteerd.

“We willen zorgen dat Nederland een voorbehoud kan maken in de wetgeving, zoals nu al in Scandinavische landen het geval is”, verklaarde BBB-fractieleider Gert-Jan Schuinder. Hoe de wolf vervolgens buiten de provincie kan worden gehouden, weten de partijen niet.

De BBB werd in maart veruit de grootste partij in het Drents parlement met zeventien van de 43 zetels. De andere coalitiepartijen blijven daar met vier of vijf zetels ver achter. Dat vertaalt zich niet alleen in twee BBB-gedeputeerden en voor de andere partijen elk één, maar ook in de portefeuilleverdeling. De BBB sleepte de belangrijke portefeuilles landbouw, stikstof, natuur en financiën binnen.

Schuinder erkent dat het stikstofdossier heel complex is. “Als je met zeventien zetels binnenkomt, mag je verwachten dat we onze verantwoordelijkheid nemen, ook op hoofdpijndossiers.”

De nieuwe coalitie wil er met een zogenoemde stikstofbank voor zorgen dat stikstofruimte die vrijkomt door bijvoorbeeld de (vrijwillige) uitkoop van boerderijen, in Drenthe zelf kan worden ingezet. “En dus niet ten goede komt aan Schiphol of iets dergelijks”, zei Schuinder.

De partijen willen nadrukkelijk contact zoeken met de inwoners van de provincie. Dat gebeurt onder meer door de vijf gedeputeerden ieder een deel van de provincie toe te wijzen, waarvoor zij de contactpersoon zijn.

Net als in veel andere provincies is gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen. De uitwerking volgt later in samenspraak met de Provinciale Staten en de Drentenaren. “Voor een deel zoals dat in onze Drentse genen zit, met ‘naoberschap’. Maar ook op nieuwe manieren, die we graag samen ontdekken.” Op die manier willen de partijen “werelden bij elkaar brengen”.

Voor de BBB nemen in de zelfbenoemde ‘hunebedcoalitie’ Jisse Otter en Egbert van Dijk plaats. Yvonne Turenhout vertegenwoordigt de PvdA en de VVD heeft Willemien Meeuwissen naar voren geschoven. Henk Jumelet neemt namens het CDA voor een derde periode zitting in het college.

Provinciale Staten bespreken het akkoord volgende week woensdag. Dan worden de gedeputeerden ook geïnstalleerd.