Beleidsmakers Fed bezorgd over economische neergang

Foto: ANP

De beleidsmakers van de Federal Reserve maken zich grote zorgen over de economische neergang als gevolg van de coronacrisis. Dat staat in de woensdag gepubliceerde notulen van de meest recente vergadering van de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten die op 9 en 10 juni werd gehouden.

De neergang van de economische activiteit in de VS dit voorjaar was de sterkste sinds de Tweede Wereldoorlog. Uit de notulen blijkt onder meer dat de beleidsmakers worstelen met de vraag hoe de situatie te verbeteren. Daarbij merkten ze ook op dat de impact van de crisis duidelijk niet gelijk over Amerikanen is verdeeld.

Zo raakten met name werknemers met lagere lonen hun baan kwijt. Dit gold in het bijzonder voor vrouwen, zwarte Amerikanen en latino’s. De beslissing om de rente ongemoeid te laten tot het moment dat de weg naar economisch herstel duidelijk is ingezet, werd unaniem genomen.

Fed-preses Jerome Powell zei eerder deze week nog dat het hoogst onzeker is hoe de Amerikaanse economie zich zal herstellen van de coronacrisis. Hij wees ook op de noodzaak om de verspreiding van het virus onder controle te krijgen.