LTO Nederland: beloon boeren ook voor hun klimaatinspanningen

Foto: ANP

De nieuwe klimaatvoorstellen van de Europese Commissie betekenen een “grote opgave” voor de land- en tuinbouw. Volgens brancheorganisatie LTO Nederland is het wetgevingspakket het meest ingrijpende in decennia. De boeren vinden het daarom belangrijk dat zij straks financieel beloond worden voor hun klimaatinspanningen.

“Voor de Nederlandse land- en tuinbouwsector is het belangrijk dat klimaatverandering wordt aangepakt, maar wel op een manier waarbij boeren en tuinders onderdeel van de oplossing zijn”, zegt LTO-voorzitter Sjaak van der Tak. De grote ambities op Europees niveau zijn volgens hem alleen waar te maken als er draagvlak is. “Er is veel mogelijk. Maar laten we alsjeblieft voorkomen dat we ons nu in Brussel met onwerkbare regelgeving opzadelen en vijftien jaar later weer vastlopen.”

Voor de landbouw hakt onder meer de hogere doelstelling voor het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen erin. Ook zijn er veranderingen voorgesteld in wat LTO de uitstootboekhouding noemt. Dat kan voor Nederlandse boeren soms ongunstig uitpakken. LTO wijst er verder op dat de landbouw hier al erg efficiƫnt werkt en relatief een zeer beperkte broeikasgasuitstoot zou hebben. Daardoor kan de sector hier volgens LTO maar een beperkte extra bijdrage leveren.

Toch is veel nog niet ingevuld. Zo moet nog duidelijk worden hoe Nederland alles precies wil verdelen over sectoren. Zowel het Europees Parlement als de betrokken ministers uit de lidstaten kunnen nog wijzigingen aanbrengen en ze moeten uiteindelijk akkoord gaan voordat wordt overgegaan tot invoering van de plannen. LTO bestudeert de voorstellen de komende tijd nog en zegt te proberen om alles te doen voor de eigen achterban om kansen te benutten en bedreigingen te adresseren.