McDonald’s gaat samen met Eneco energievoorziening verduurzamen

Foto: ANP

McDonald’s gaat samenwerken met energiebedrijf Eneco om de fastfoodketen verder te verduurzamen. McDonald’s wil in Nederland de eigen broeikasgasuitstoot fors reduceren voor 2030. Om dat doel te bereiken stapt de keten met ingang van 2023 over op volledige groene energie uit nieuw te ontwikkelen zon- en windparken.

Ook kijken de bedrijven samen naar mogelijkheden om het energieverbruik van de 254 restaurants in Nederland te beperken en de energievoorziening verder te verduurzamen door zelf energie op te wekken. Denk bijvoorbeeld aan mogelijkheden met zonnepanelen op het dak.

Hiermee draagt de keten naar eigen zeggen bij aan zijn wereldwijde ambitie om in 2030 een reductie van 36 procent broeikasgasuitstoot van restaurants en kantoren te bewerkstelligen. McDonald’s probeert in Nederland ook nog op andere manieren te verduurzamen, bijvoorbeeld bij de bouw van restaurants en de logistiek. Ook werkt McDonald’s aan het terugdringen van de hoeveelheid afval.