Minister van Financiën VS: bodem Amerikaanse schatkist in zicht

Foto: ANP

De Amerikaanse overheid zit bijna aan haar schuldenplafond. Als het Congres de limiet voor federale leningen niet verhoogt, komt de overheid naar verwachting op 18 oktober zonder geld te zitten, waarschuwde de Amerikaanse minister van Financiën. “Het is onzeker of we na die datum aan alle verplichtingen van het land kunnen blijven voldoen”, aldus Janet Yellen.

De Republikeinen in de Amerikaanse Senaat hebben tot nu toe geweigerd een verhoging of opschorting van het schuldenplafond te steunen, ook al hadden ze daar onder de voormalige president van hun partij, Donald Trump, juist op aangedrongen. Op maandag werd een Democratische poging om een opschorting van veertien maanden goed te keuren geblokkeerd, samen met een tijdelijke begroting.

Zonder een verhoging van het schuldenplafond zou de regering niet in staat zijn de salarissen van ambtenaren te betalen, betalingen aan gepensioneerden te doen of de schulden te betalen. Yellen waarschuwde opnieuw dat snelle goedkeuring voor het verhogen van de limiet van cruciaal belang is, omdat “wachten tot de laatste minuut het vertrouwen van bedrijven en consumenten ernstig kan schaden, de leenkosten voor belastingbetalers kan verhogen en de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten voor de komende jaren negatief kan beïnvloeden”.

Ook waarschuwde ze voor de impact op de financiële markten als er niet direct duidelijkheid wordt verschaft. Als de onzekerheid toeneemt kan dit voor grote schommelingen op de markt zorgen en het vertrouwen van de investeerders aantasten, zei ze. Het verhogen van de schuldlimiet leidt niet tot hogere uitgaven, maar geeft het ministerie alleen de mogelijkheid om projecten te financieren die al door het Congres zijn goedgekeurd.

De Republikeinse Senaatsleider Mitch McConnell gebruikt de schuldlimiet als een politiek wapen om te protesteren tegen de uitgavenplannen van president Joe Biden. Onder Trump werd het schuldenplafond met goedkeuring van beide partijen voor twee jaar opgeschort. McConnell betoogde destijds dat het nalaten daarvan “een ramp zou zijn”. Het schuldenplafond werd op 1 augustus opnieuw ingesteld toen de schuld van de VS op 28,4 biljoen dollar stond.