CBS: vooral docenten bleven vorig jaar langer thuis om werkdruk

Foto: ANP

Ruim een half miljoen werknemers zijn vorig jaar voor lange tijd niet op hun werk verschenen vanwege een te hoge werkdruk. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een enquête in samenwerking met onderzoeksinstantie TNO. Vooral docenten noemden werkdruk vaak als belangrijkste reden voor hun verzuim.

Van alle respondenten gaf 6,7 procent aan in 2021 weleens thuis te zijn gebleven vanwege de hoge werkdruk, goed voor bijna 520.000 werknemers. Gemiddeld waren zij voor 38 werkdagen niet inzetbaar. Dat is ver boven de gemiddelde afwezigheid van 17 werkdagen. 33 procent van de werknemers die niet konden werken vanwege een hoge werkdruk was voor 20 werkdagen of meer afwezig.

Het verzuim om deze reden is het hoogst onder docenten. Het gaat daarbij met name om docenten in het hoger onderwijs en op middelbare scholen. Ook mensen met een beroep in de ICT geven relatief vaak aan dat ze thuis zijn gebleven vanwege de werkdruk. Mensen met agrarische beroepen of werkzaam in de transport en logistiek noemden werkdruk in verhouding het minst vaak als reden om niet te gaan werken.

Volgens het CBS is het aandeel mensen dat thuis blijft vanwege een hoge werkdruk al jaren stabiel, tussen de 6 en 7 procent. Maar doordat het aantal mensen tussen de 15 en 75 die in Nederland wonen en betaald werk doen toeneemt, neemt ook het absolute aantal verzuimen toe.