Hoe werken we veilig tijdens deze semi-lockdown?

Foto: Unsplash.com

Met de huidige semi-lockdown en wellicht een tweede coronagolf in aantocht is het belangrijker dan ooit om veilig en coronaproof te werken, of dit nu thuis of op de werkplek is. De meeste mensen werken thuis, maar ook daar blijkt het lastig te zijn om de regels na te leven. We verslappen. In de praktijk is het moeilijker om een coronaproof werkleven vol te houden. Wat vraagt dit van ons?

Besmetting structureel voorkomen

Het is allereerst belangrijk dat iedereen voldoende informatie heeft, met andere woorden: wat zijn de nieuwe maatregelen en van welke kennis omtrent corona en veiligheid moeten medewerkers op de hoogte zijn. Vervolgens is het belangrijk dat werk dusdanig wordt ingericht dat besmetting zo structureel mogelijk wordt voorkomen. Ten slotte gaat het om willen: dat er voldoende motivatie en stimulatie is om een veilige werkplek te creëren en daarmee coronaproof te werken. Dit vraagt iets van ons allemaal: van de medewerker en de directeur en van arbo-adviseur, klanten en bezoekers.

Veiligheid

Als het om veilig werken gaat, dan is ARBOcentrum.nl de aangewezen plek voor veiligheidsopleidingen – en cursussen. Ook in deze tijd gaan de opleidingen zoveel mogelijk door, omdat het belangrijk is dat er gecertificeerd personeel op de werkvloer aanwezig blijft. Daarbij wil het ARBOcentrum zijn steentje bijdragen om voor mensen hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Bij de ARBOwinkel.nl is het mogelijk om veiligheidsartikelen te kopen, ook rondom corona, zoals maskers, handschoenen, hesjes, stickers en desinfectiespray. Er is ruim aanbod aan covid-19 artikelen, die in deze tijd onmisbaar zijn.

Veilig, gezond en prettig werken

Voorlichting, veiligheid, artikelen, het navolgen van de maatregelen, het is allemaal belangrijk om verdere besmetting te voorkomen. Maar dit werkt alleen als het werk hiernaar is ingericht. Zijn alle coronaregels effectief en leiden ze niet tot andere risico’s, zoals stress en werkdruk tijdens thuiswerk door gebrek aan overleg, middelen en ondercapaciteit? Het is als werkgever essentieel om vast te stellen of het met de coronamaatregels mogelijk is om veilig, gezond en prettig te werken. Als er een ondersteunende basis is waarbinnen er coronaproof gewerkt kan worden, is het belangrijk dat er een draagvlak is. Hoe zorg je dat mensen volgens de coronaregels willen werken? Dit heeft met gedrag te maken.

Gedrag

Gedragsbeïnvloeding start via voorlichting, en met name interactieve voorlichting werkt goed. Dan gaat het niet langer om weten, maar ook bewustwording en beseffen. Het is belangrijk dat medewerkers elkaar onderling scherp houden, en dit kan ook als er thuis wordt gewerkt. We mogen elkaar spiegelen en inspireren met ons gedrag en dit betekent afstand houden, bescherming en hygiëne. Hiervoor is een open constructieve communicatie nodig. Daarnaast is het belangrijk dat medewerkers betrokken blijven en hen gevraagd wordt of de regels werkbaar zijn, of ze worden nageleefd en waar de uitdagingen liggen. Waardering is key. Zorg als werkgever dat veilig gedrag wordt gewaardeerd en nieuw gedrag wordt bekrachtigd.

Spreek elkaar aan

Ten slotte is het belangrijk dat onveilig en onhygiënisch gedrag wordt gecorrigeerd. Dit kan door contact te maken, iemand aan te spreken, vertellen wat je ziet, het gedrag en de regels bespreken en met elkaar afspraken maken hoe er veilig en coronaproof gewerkt wordt.