Komt er een thuiswerkvergoeding nu thuiswerken de norm lijkt?

Foto: Unsplash.com

Nu thuiswerken de norm is, pleiten de twee grootste vakbonden van Nederland, FNV en CNV, voor een thuiswerkvergoeding voor Nederlanders die door de coronamaatregelen thuis moeten werken. Onlangs werd bekendgemaakt dat rijksambtenaren een eenmalige vergoeding krijgen voor de periode van maart tot eind dit jaar.

363 euro thuiswerkvergoeding

Voor het eerst zijn er in een cao afspraken gemaakt over een thuiswerkvergoeding. Ambtenaren krijgen hiervoor elk half jaar een bedrag van 363 euro. De cao voor rijksambtenaren geldt voor 120.000 werknemers en wordt vaak gezien als een voorbeeld voor andere werkgevers. De vraag is nu: zou iedereen dit bedrag moeten krijgen?

Kosten voor een bureau en een stoel

Volgens het Nibud kost thuiswerken twee euro per dag. Denk hierbij aan de verwarming die de hele dag aanstaat, zeker nu de dagen korter, natter en kouder worden, elektra, printjes, de koffie en thee die niet meer bij de automaat gedronken wordt en een goede internetverbinding. Maar er zijn ook mensen die geld uitgeven aan een bureau en een goede stoel. Waar in het begin van deze coronatijd mensen nog aan de eettafel hun werk deden, ziet het er nu naar uit dat we voorlopig nog niet naar kantoor mogen. Dan is het belangrijk om een ondersteunende werkplek te hebben, die ergonomisch enigszins in de buurt komt van onze plek op werk.

Nieuwe regeling

Het bedrag van twee euro wordt volgens de vakbond CNV ingezet bij de onderhandelingen voor sectoren waarvan nu al de verwachting is dat mensen langdurig thuis zullen werken, zoals banken en verzekeraars. Uiteraard zijn er ook veel mensen die niet thuis kunnen werken, zoals medisch personeel, leerkrachten of supermarkt personeel. Het gaat hierbij om ongeveer de helft van de mensen. Maar voor mensen die wel thuis moeten werken, mag er volgens de vakbonden een nieuwe regeling komen. We hebben met een nieuwe situatie te maken, die naar alle waarschijnlijkheid een structureel karakter gaat krijgen.

Duidelijke afspraken

Het is belangrijk dat er duidelijke afspraken gemaakt gaan worden, niet alleen over een thuiswerkvergoeding, maar ook of de thuiswerkplekken veilig en ergonomisch verantwoord zijn en over de eventuele werkdruk. Het gaat er vooralsnog niet om dat iedereen het standaard bedrag van 363 euro krijgt, maar dat er gekeken wordt naar wat een redelijk bedrag is en welke kosten er gemaakt worden. Dan kan het zijn dat het bedrag per sector verschilt en dat soms twee euro per dag te weinig is.

Maatwerk

Het komt ook voor dat werkgevers de reiskostenvergoeding door laten lopen en op die manier hun werknemers compenseren voor de gemaakte thuiswerk kosten. Dit kan een manier zijn, maar het is wel zo dat de ene werknemer dichterbij woont dan de ander. Hierdoor krijgen ze verschillende vergoedingen, terwijl ze wel evenveel kosten maken door het thuiswerken. Het is belangrijk dat er gekeken gaat worden naar de structurele en de incidentele kosten die werknemers maken. Kortom, het vraagt om maatwerk, en het zal per cao en situatie verschillend wat werknemers nodig hebben