Geld beschikbaar voor jongeren die ertoe doen voor de samenleving

Het Oranje Fonds is op zoek naar jongeren die iets willen betekenen voor mensen in onze samenleving. Vanaf vandaag kunnen zij geld aanvragen bij het fonds om hun plannen voor een betere samenleving uit te kunnen voeren. Zolang het doel maar is ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen in de samenleving en niemand er alleen voor staat. Aanmelden voor deze financiële kickstart kan tot 1 november via oranjefonds.nl/verschilmakersjong.

Het Oranje Fonds ziet dat er veel jongeren in Nederland zijn die vol zitten met vernieuwende ideeën om mensen met elkaar te verbinden en bij de samenleving te betrekken. Vaak ontbreekt het echter aan financiële middelen om een plan om te zetten in een concreet project. Daarom stelt het Oranje Fonds onder de noemer Verschilmakers: Jong! een bedrag van maximaal 2.500 euro per project beschikbaar aan jongeren die ertoe doen voor anderen in onze samenleving.

Verschilmakers versterken

Het geld is bedoeld voor projecten die een looptijd van maximaal 12 maanden hebben en opgezet zijn door jongeren. Het bedrag kan besteed worden aan bijvoorbeeld het organiseren van activiteiten, het oprichten van een organisatie of stichting of aan de ontwikkeling van een strategisch plan. Ook kan het gebruikt worden voor trainingen of andere manieren om je organisatie te versterken. Uiteraard gelden er een aantal criteria om in aanmerking te komen voor de financiële kickstart. Deze zijn te vinden op oranjefonds.nl/verschilmakersjong.

Nieuwe generaties

Het Impulsfonds Verschilmakers: Jong! komt voort uit het kennisprogramma De Verschilmakers, dat mede mogelijk gemaakt wordt door het Ministerie OCW. Binnen dit programma helpt het Oranje Fonds sociale initiatieven die hun huidige vrijwilligersbestand willen verjongen. Zij krijgen drie jaar lang intensieve ondersteuning en begeleiding, zodat zij nog meer en beter in staat zijn jonge vrijwilligers aan zich te binden. Zo wil het fonds samen met de initiatieven nieuwe generaties vrijwilligers en sociaal initiatiefnemers laten groeien.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds vindt dat iedereen ertoe doet. Daarom zet het zich in voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en niemand er alleen voor staat. Oftewel een betrokken samenleving; waarin we zorgen voor elkaar, mensen gelijke kansen hebben en zich verbonden voelen met anderen in de buurt. Dat doet het fonds door sociaal initiatiefnemers te versterken en te verbinden waar mogelijk. De steun van o.a. de Nationale Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en diverse andere partners maakt dit mogelijk. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.