Partijen bundelen krachten op de Parade tegen dakloosheid

Foto: John Moeses Bauan

Vandaag organiseert HVO-Querido samen met Aedes, Valente, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie van VWS ‘de Parade tegen dakloosheid’. Hier komen mensen van tientallen organisaties uit verschillende sectoren samen met één doel: dakloosheid bestrijden. Met als gezamenlijke ambitie, vanuit het Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis, dat iedereen in Nederland in 2030 een thuis heeft. Samen gaan zij op zoek naar innovatieve en duurzame oplossingen. Die zijn hard nodig, want steeds meer mensen in Nederland zijn dak- of thuisloos.

Een thuis voor iedereen

Douwe van Riet, voorzitter raad van bestuur HVO-Querido: ‘Iedereen kan dakloos raken. Door baanverlies, schulden of een scheiding kunnen mensen hun (t)huis kwijtraken. En je thuis kwijtraken is afschuwelijk om mee te moeten maken. Hoe eerder zij weer een dak boven hun hoofd hebben, hoe kleiner de kans dat een woonvraag uitgroeit tot nog groter leed. En het snel oplossen van een woonvraag voorkomt vaak ook nog eens een ernstige en kostbare zorgvraag. We moeten af van het idee dat dakloosheid met zorg op te lossen valt. Dakloosheid is een volkshuisvestingsprobleem.’

Volgens HVO-Querido is er meer nodig: geen opvang, maar een thuis voor iedereen. Want een eigen thuis is voorwaarde voor herstel en het opbouwen van een toekomst. ‘Vanuit deze gedachte werken we samen met de gemeente Amsterdam, corporaties en zorgaanbieders aan passende huisvesting van kwetsbare groepen. Het Actieplan helpt bij het samen oplossingen vinden voor de aanpak van dakloosheid. Dit staat dan ook centraal op onze Parade.’

Samen werken aan wonen eerst

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS): ‘Iedereen verdient een eigen plek waar die zich thuis kan voelen. Met het Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis helpen we mensen die dakloos zijn volgens het ‘Housing First’ principe zo snel mogelijk aan een vaste woning. We beginnen met een woonplek. Vervolgens wordt alle benodigde zorg en hulp aangeboden om zo een goede start te maken.

Om de ambitie van het Actieplan te realiseren, is intensieve samenwerking tussen verschillende partijen nodig. Daarom is het zo belangrijk dat die partijen zich hebben verbonden aan het Actieplan. En hier samen, zoals ook op deze Parade tegen dakloosheid, actief mee aan de slag gaan.’