In de spotlight: Aniek Moonen, klimaatactivist: ‘We hebben het vaak over het planten van bomen maar schone oceanen zijn net zo belangrijk.’ 

Aniek Moonen treedt na drie en half jaar af als voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Sinds 2020 groeide de jongerenbeweging van 40 naar 80 vrijwilligers, van 100.000 naar 1.000.000 jongeren in de achterban en van organisatie met een voet tussen de deur naar een organisatie die aan tafel zit bij politici en CEO’s. René Mioch sprak haar over het bewustzijn van klimaatdoelen en specifiek de betrokkenheid bij waterproblematiek van haar generatie.

Waterbewustzijn

René: ‘Jullie beweging bestaat uit mensen tussen de 16 en 32 jaar. Als je dan over de oceanen en zee, reizen, water praat hoe bewust zijn zij van het thema zorg over water?’

Aniek: ‘Toen ik startte was water nog nieuw thema voor onze organisatie. Tot een jaar geleden waren we er nog niet zo expliciet mee bezig. Maar we wilden een watervisie van jongeren schrijven over dit thema. Bij de allereerste info sessie, dat is de manier waarop we input ophalen, dacht ik dat echt niemand zou komen. Normaal zitten we zo’n beetje met 50 man bij elkaar maar nu zaten we ineens met 65 mensen in de zaal. Iedereen vond het een heel belangrijk en interessant thema. Maar eigenlijk geldt door alle generaties in Nederland heen dat het bewustzijn over de schaarste en het belang van schoon gezond zoet water heel beperkt is.’

‘Wat ik wel merk is dat het bewustzijn van de jongere generatie over grote klimaatproblematieken zoals biodiversiteit, energie of waterkwaliteit, wel groter is dan dat van voorgaande generaties. En dat zijn echt niet allemaal jongeren die zich dagelijks inzetten voor het klimaat,  vrijwilligerswerk doen of met politici praten. Maar als je er op doorvraagt maken ze zich allemaal zorgen en liggen ze wel eens wakker van de toekomst. Het bewustzijn is er dus zeker maar ze weten niet altijd even goed wat ze er aan kunnen doen of ermee moeten. Dan gaan wij graag het gesprek aan en bieden we handvatten aan.’

Persoonlijke betrokkenheid

René: ‘Hoe belangrijk is water voor jou?’

Aniek: ‘Super belangrijk. De link die er is tussen water en de toekomst  van het klimaat is volgens Aniek glashelder. ‘Als het warmer wordt hebben mensen een grotere behoefte aan water om af te koelen of om onze dorst te lessen. Maar als dat ‘zoet’ water schaarser wordt door het klimaatverandering zoals het smelten van gletsjers bijvoorbeeld, dan botst de behoefte met de beschikbaarheid. Wat ik bovendien zelf niet wist is dat de oceanen een enorme rol spelen in het gevecht tegen de klimaatcrisis. Ongeveer eenderde van alle CO2 opslag ligt in de oceanen. Het is eigenlijk een gigantisch bos dat een grote rol speelt bij het vertragen van klimaatverandering. We hebben het meestal over het planten van bomen maar oceanen schoon en gezond houden is net zo belangrijk, zo niet belangrijker.’

De toekomst 

René: ‘Ben jij je over 10 jaar nog steeds zo’n zorgen aan het maken?’

Aniek: ‘Ik ga de transitie terug zeker niet maken. Ik denk dat ik met deze thematiek helaas aan de slag kan blijven. Het is een moeilijk onderwerp omdat ik er graag met passie over praat en me er met liefde voor in zet. Het is jammer maar we hebben jongeren nodig in de wereld om bewustzijn te creëren en eigenlijk vind ik dat bestuurders, politici en overheden het moeten oplossen. Idealiter ben ik er over 10 jaar niet meer mee bezig omdat we het dan hebben opgelost maar ik ben bang dat dat wel zo is. En in zo’n scenario doe ik het nog steeds met liefde en vol overgave.’

Het volledige interview van René Mioch met Aniek Moonen kun je bekijken tijdens de Waterweek van 25 augustus tot en met 1 september 2023: Water& Movies bij ZiggoTV en ShortsTV.