Een Stille Strijd: 1 op de 6 Nederlandse kinderen kampt met mentale Klachten

In een wereld die steeds complexer wordt, staan onze kinderen voor een ongekende uitdaging. Achter de glimlachende gezichten van scholieren en jonge avonturiers schuilt een stille strijd die onze aandacht en actie vereist. Het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC heeft de alarmbel geluid: maar liefst één op de zes Nederlandse kinderen heeft te maken met mentale klachten, en vaak weten de mensen om hen heen hier niets van af. Dit is de grootste uitdaging in de gezondheidszorg van vandaag, en we kunnen niet langer de andere kant opkijken.

Een stille epidemie

Terwijl we ons richten op fysieke gezondheid, woedt er een stille epidemie van mentale gezondheidsproblemen onder onze kinderen. Het duurt gemiddeld 7 jaar voordat een kind professionele hulp zoekt, vaak door schaamte of onwetendheid. En de wachtlijsten voor hulp zijn lang. Op dit moment wachten tienduizenden jongeren gemiddeld 6 maanden op hulp vanuit de GGZ. Dan is het vaak al te laat: belangrijke stappen in de ontwikkeling naar volwassenheid zijn verstoord. Het huidige zorgstelsel kan hen op korte termijn niet de hulp bieden die zij nodig hebben. De problemen van kinderen en jongeren variëren van angst en depressie tot ADHD en gedragsstoornissen. Ze beïnvloeden niet alleen het welzijn van het kind, maar hebben ook langdurige gevolgen voor hun volwassen leven. Onze kinderen verdienen beter dan een leven in stilte en lijden.

De roep om verandering

Het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC heeft zich ten doel gesteld om dit ongelooflijk belangrijke en urgente onderwerp toegankelijk te maken voor iedereen. Ze erkennen dat het tijd is om een volgende stap te zetten naar zorg die aansluit bij deze kwetsbare kinderen en jongeren. Het is niet langer voldoende om mentale gezondheidsproblemen te negeren of te stigmatiseren.

De weg vooruit

De weg naar verandering begint met bewustwording en openheid. Het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC pleit voor een samenleving waarin het normaal is om over mentale gezondheid te praten, waar kinderen en jongeren zich gesteund voelen om hun problemen te uiten en waar toegankelijke hulp binnen handbereik ligt.

Er zijn veel manieren waarop we als samenleving kunnen bijdragen aan deze verandering. Dit omvat het ondersteunen van initiatieven zoals het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC, die zich inzetten voor het begrijpen en behandelen van mentale klachten bij kinderen. Daarnaast is het van essentieel belang om in ons dagelijks leven empathie en begrip te tonen voor de uitdagingen waarmee jonge mensen worden geconfronteerd.

Bied Een Luisterend Oor

Als ouders, leerkrachten, familieleden en vrienden kunnen we een verschil maken door naar onze kinderen te luisteren. Vaak uiten ze hun pijn en zorgen tussen de regels door. Het is aan ons om te herkennen wanneer ze hulp nodig hebben en hen aan te moedigen om over hun gevoelens te praten.

Benefietgala

Het benefietgala van het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC dat op 5 oktober zal plaatsvinden heeft als thema mentale gezondheid en daarnaast is gister ook de pre-order gestart van een ontzettend mooi fotoboek ‘Morgen is vandaag’, met de helden uit het Emma Kinderziekenhuis. De opbrengsten van het fotoboek gaan naar het Emma. Het is een inspirerende verzameling van foto’s en interviews met 25 kinderen die moedig vechten tegen ziekten en tegenslagen. Voor dit bijzondere project heeft de getalenteerde fotograaf Veere Kuit, zelf een voormalig patiënt van het Emma Kinderziekenhuis, op indrukwekkende wijze de verhalen van deze kinderen vastgelegd in een aantal mooie portretten. 

Samen Voor Verandering

De tijd van stilte is voorbij. Laten we samen een luider geluid maken voor de mentale gezondheid van onze kinderen en de volgende generatie de steun geven die ze verdienen, zodat ze kunnen opgroeien tot sterke, veerkrachtige volwassenen. Laten we samenwerken om een wereld te creëren waarin geen enkel kind meer in stilte hoeft te lijden. De toekomst van onze kinderen hangt ervan af.

 

 

Meer informatie over het boek vind je hier: Morgen is vandaag