Onlinetalkshow 50PLUS: over vuurwerk, wonen en de waterschappen.

‘Stem voor later’ is gericht op de Staten- en Waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023. De eerste aflevering ging over energie en waterbeheer. De tweede had als thema’s openbaar vervoer, veiligheid en waterschappen. Huiscolumnist is Ellen Verkoelen. De presentatie is in handen van Rob Hompe en Gerard van Hooft.

In deze derde editie zijn Joop van Orsouw, JoJo Mulder, Jacques Verzijl, Marcel Richter, Mieke Hoek (fractievoorzitter 50PLUS Provinciale Staten in Utrecht), Jan Zoetelief (oud-wethouder Verenigde Senioren Partij in Nijmegen, oud-partijvoorzitter 50PLUS) en Jacob Germs (50PLUS-kandidaat Waterschap Vallei en Veluwe) te gast. Er wordt gesproken over over vuurwerk, wonen en de waterschappen.

Zwaar vuurwerk onder de wapenwet

Joop van Orsouw, oud-wethouder voor 50PLUS in Oss, is tegen een vuurwerkverbod. En van siervuurwerk, moeten ze van hem helemaal afblijven. Een verbod in combinatie met gemeentevuurwerk vindt hij ook niks. Mensen zouden met de jaarwisseling niet massaal komen kijken naar een gemeentelijke vuurwerkshow. Anderen aan tafel zien een vuurwerkverbod met gemeentelijk gereguleerd (sier)vuurwerk wel zitten.

Veelgenoemde redenen voor een verbod zijn overlast, vooral voor dieren en ouderen, de inzet van politiemensen en zorgverleners bij vandalisme en verwondingen, en milieuvervuiling. Knallen kan niet op veel sympathie rekenen. Zwaar knalvuurwerk zou onder de wapenwet moeten vallen, vindt JoJo Mulder, bestuurslid van Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging ‘Samenwerking’.

Meer overheidssturing op huisvesting

Het thema wonen wordt ingeleid door 50PLUS-columniste Ellen Verkoelen. “Laten we betaalbare seniorenwoningen bouwen”, stelt zij. “Daardoor komen er grote gezinswoningen vrij en kunnen jongeren en gezinnen doorstromen.”

Ook wil de Rotterdamse dat de overheid investeert in kleinschalige verzorgingshuizen waar ouderen met ondersteuning zelfstandig kunnen blijven wonen. Woningcorporaties moeten verder weer kiezen voor sociale woningbouw en woningen voor de middenklasse. Mulder sluit daarbij aan. Volgens haar zijn de door minister Hugo de Jonge voorgestelde maatregelen voor regulering bedoeld om huisjesmelkers aan te pakken, maar dreigen huurders bij corporaties en coöperaties in het middensegment de dupe te worden. Van Orsouw voegt daaraan toe, dat het huidige overheidsbeleid, gericht om snel grote hoeveelheden woningen realiseren, kleinere gemeenten belemmert om te bouwen.

In verband met de woningnood wordt de huisvesting van immigranten besproken. Van Orsouw stelt dat in Oss meer dan twintig procent van de vrijkomende sociale woningen gaat naar vergunninghouders of mensen uit een GGZ-instelling die verplicht moeten worden gehuisvest. “Was dat niet zo, dan is de woningnood niet ineens opgelost, maar het heeft wel effect op de woningmarkt.”

Mulder: “Wat mij steekt: onze ouderen, die onze economie hebben opgebouwd, hebben een passende woning nodig. Daar doen sommige gemeentes heel weinig aan. Daar komt dan een familie van een ander land en die krijgt een compleet ingerichte woning. Dan denk ik jongens, waar is die rechtvaardigheid?”

Volgens 50PLUS moeten immigranten alleen worden toegelaten als ze een woning en werk hebben en de taal spreken, zoals in Australië, aldus presentator Rob Hompe. In dat kader wordt aan tafel gepleit voor meer centrale overheidssturing op huisvesting.

Medicijnen niet lozen maar inleveren tegen beloning

Aan het eind wordt gepraat over watervervuiling door medicijnresten. Jacques Verzijl, ziekenhuisapotheker en 50PLUS-kandidaat voor Waterschap Brabantse Delta, noemt dit een groot probleem. Er komt volgens hem 140.000 kilo geneesmiddelen per jaar bij in het oppervlaktewater. “Dat is belangrijk voor de planten en de vissen, maar raakt op termijn ook de gezondheid van mensen via drink- en grondwater.” Het gaat om tweeduizend typen geneesmiddelen, waarvan nu tachtig worden gemeten. Marcel Richter, 50PLUS-kandidaat voor Waterschap Limburg, wil om die reden mensen en bedrijven stimuleren medicijnen in te leveren en niet op het riool te lozen. Van Orsouw denkt dat dit nog beter gaat, als mensen daarvoor worden beloond.

‘Stem voor later’ is gericht op de Staten- en Waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023. De eerste aflevering ging over energie en waterbeheer. De tweede had als thema’s openbaar vervoer, veiligheid en waterschappen. Huiscolumnist is Ellen Verkoelen. De presentatie is in handen van Rob Hompe en Gerard van Hooft.

Bekijk de hele uitzending of de losse onderwerpen via het youtube kanaal van 50PLUS @50pluspartij85