De meerderheid van de Nederlanders ziet seksueel grensoverschrijdend gedrag als een groot probleem

Foto: Markus Spiske

De actualiteiten laten keer op keer zien dat een grondige aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld heel hard nodig is. Daarom komen vandaag 250 vertegenwoordigers van organisaties, ervaringsdeskundigen en overheden bij elkaar om te spreken over de stand van zaken en volgende stappen. Tijdens de conferentie geven verantwoordelijk ministers Dijkgraaf (OCW) en Van Gennip (SZW) een inkijkje in de uitkomsten van een groot publieksonderzoek dat is uitgevoerd door I&O research. Zij vroegen 2.700 Nederlanders naar hun ideeën en meningen rond de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Conferentie 

Verantwoordelijk ministers Dijkgraaf en Van Gennip gaven in de ochtend toelichting op het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Ook gingen zij in gesprek met de aanwezigen over de volgende stappen en benodigde acties die we allemaal samen moeten ondernemen om seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld terug te dringen en hulp aan hen die het overkomt te verbeteren.

Ook onafhankelijk regeringscommissaris Mariëtte Hamer en Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam, spraken de aanwezigen toe. In de middag werd in deelsessies gesproken en samengewerkt rond 10 thema’s, bijvoorbeeld over: de rol van omstanders, seksualiteit bespreekbaar maken in de zorg, seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld in het onderwijs en online, mannenemancipatie en een regionale aanpak. In de deelsessies werden nieuwe allianties of acties gevormd.

Onderzoek en resultaten

Een onderdeel van het Nationaal Actieprogramma is publiekscommunicatie. Om het maatschappelijke gesprek verder op gang te brengen moet het bewustzijn en de kennis over het probleem van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld groter zijn, bij meer mensen. En omstanders moeten weten wanneer en op welke manier zij kunnen ingrijpen. Om, ook met communicatie, goed aan te sluiten bij de verschillende perspectieven en beleving in de samenleving is I&O Research gevraagd onderzoek te doen.

De resultaten laten vooral zien dat door verschillende doelgroepen verschillend wordt gedacht over seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Dit gaat dan zowel over welke handelingen als grensoverschrijdend worden ervaren, als over de hoeveelheid aandacht die dit thema krijgt en het eigen gedrag van mensen. Enkele voorbeelden van uitkomsten uit het onderzoek:

  • De meerderheid van de Nederlanders (57%) ziet seksueel grensoverschrijdend gedrag als een groot probleem. Ruim een kwart (27%) staat hier neutraler tegenover en 12 procent is het hier niet mee eens.
  • Bijna zeven op de tien Nederlanders (68%) is van mening dat seksueel grensoverschrijdend gedrag harder moet worden aangepakt.
  •  Van de Nederlanders met kinderen, geeft bijna twee derde (64%) aan dat zij het onderwerp met hun kinderen bespreken.
  • Op de werkvloer vinden ongeveer 3 op de 10 mensen (32%) het (heel) moeilijk om actie te ondernemen, bijvoorbeeld tegen een manager die ongepaste seksueel getinte grappen maakt. Ook op straat en in het uitgaansleven vindt men het (heel) moeilijk om in te grijpen.

Klik hier voor het volledige rapport

Bron: Ministerie van OCW